Audio-Transmissiesystemen

Professionele audio-transmissie voor slechthorenden

Voor een steeds groter wordende groep mensen met gehoor verlies is communicatie op hoog niveau te bereiken met goede hulpmiddelen. VoiceConnections hearsolutions levert en installeert professionele audio-transmissie systemen voor openbare gebouwen en bij u thuis!

Ringleiding
Slechthorenden zijn erbij gebaat als er in openbare gebouwen een goed functionerende ringleiding is geïnstalleerd. Door gebruik te maken van de ringleiding kunnen mensen met een hoorapparaat via de ingebouwde luisterspoel de geluidsignalen van een microfoon of audio-installatie ontvangen en zo de spreker goed verstaan of intens genieten van theater en muziek. De aanleg van een ringleiding installatie begint met een goede voorbereiding.

VoiceConnections hearsolutions loopt met u stap voor stap door het installatie traject.

- Advies en uitleg - Proefopstelling - Installatie - Keuring*

* Wanneer de ruimte, waar een ringleiding is geïnstalleerd, groter is dan 50m2 moet de installatie gekeurd worden door (een vertegenwoordiger van) de NVVS, de Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden. VoiceConnections hearSolutions regelt voor u de keuring, namens de NVVS, evenals het advies.

Alternatief
In sommige situaties is het niet mogelijk een ringleiding installatie toe te passen. U kunt hierbij denken aan ruimtes waar teveel storing is door metalen in de vloer of wanden. In deze situaties zijn er twee alternatieven, radiografische audio-transmissie (RF of FM) en infrarode audio-transmissie (IR).
Het grote verschil met deze alternatieve systemen t.o.v. de ringleiding is dat men een ontvanger nodig heeft. Deze moeten bij binnenkomst in de ruimte worden uitgereikt. Bij radiografische audio-transmissie worden de geluidsignalen via draadloos aan de ontvanger(s) doorgegeven. De radiografische signalen gaan bijna overal doorheen, dus de ontvanger hoeft niet in dezelfde ruimte te zijn om ze te ontvangen.
Bij situaties waarbij het om vertrouwelijke informatie gaat, maar ook waarbij er meerdere audio-transmissiesystemen naast elkaar gebruikt moeten worden, is het niet mogelijk een ringleiding- of RF-installatie toe te passen. Voor deze situatie kunt u beter gebruik maken van infrarode audio-transmissie.

Infrarode signalen blijven binnen de muren van een ruimte. De ontvanger moet wel “visueel contact” hebben met de zender. Bij VoiceConnections hearsolutions kunt u ook terecht voor een tijdelijke installatie, of mobiele oplossingen.

BijlageGrootte
PDF icon Professionele transmissie5.06 MB