Klachtenformulier

Omdat wij onze klanten een optimale service willen verlenen vinden wij het belangrijk van u te horen als u klachten heeft, over het door u afgenomen product of dienst.

Wij stellen het op prijs als u dit tijdig doet. Volgens de wet is een klacht op tijd kenbaar gemaakt als dit binnen twee maanden na constatering gebeurt.

Dit geldt ook in het geval dat een afgenomen product of dienst niet de eigenschappen heeft die u op grond van de koopovereenkomst mocht verwachten. Het is in uw eigen belang om uw klachten schriftelijk kenbaar te maken.

Indien u een klacht bij ons indient zal die uiterlijk binnen 14 dagen worden beantwoord. Indien wij hiervoor meer tijd nodig hebben, dan laten wij u binnen 14 dagen weten wanneer u antwoord kunt verwachten.